Ny IHE rapport om ATMP

I den här rapporten diskuterar vi ett hypotetiskt exempel på en engångsbehandling som förväntas ge betydande livslånga vinster, och som uppfyller de två typiska egenskaperna för ATMP; ”budgetbarriären” och osäkerhet kring det fulla värdet av behandlingen.

ATMP utvecklas oftast för små patientpopulationer, men den potentiella budgetpåverkan av de aggregerade patientpopulationerna är omfattande.

I Sverige skulle mer flexibla budgetar och ytterligare finansiering från staten för nya innovativa behandlingar kunna bidra till att minska budgetbarriären som regionerna står inför vid införandet av ATMP.

Läs mer och ladda ner rapporten