Jämförelse av kohort- och mikrosimuleringsmodeller inom kostnadseffektivitets modellering av T2DM

I en nyligen publicerad artikel i ParmacoEconomics presenteras en fallstudie av IHE Diabetes Cohort Model (IHE-DCM) och Economics and Health Outcomes Model of T2DM (ECHO-T2DM)

Läs mer