Utlysning av stipendium – Årets studentuppsats i hälsoekonomi

IHE tillsammans med Bengt Jönssons Stiftelse för Hälsoekonomisk Forskning utlyser för andra året ett stipendium på 25 000 kronor för årets kandidat- eller masteruppsats i hälsoekonomi. Arbetet ska vara skrivet under läsåret 2019/2020.

Läs mer