Ny IHE Rapport om behandlingsmönster för personer med opioidberoende

IHE:s Sofia Löfvendahl och Katarina Steen Carlsson analyserar behandlingsmönster för personer med opioidberoende som är inskrivna i program vid LARO-kliniker i region Skåne. LARO är den svenska akronymen för Medication-Assisted Treatment of Opioid Dependence (Läkemedelsassisterad behandling vid opioidberoende).

Denna rapport visar att LARO har ökat i volym över tid; fler får tillgång till behandling och varje individ gör fler besök. Vidare visar rapporten på en ökande andel av läkemedel på rekvisition inom LARO-vården. Denna utveckling kan emellertid motverka syftet med den tredje fasen (apotekfasen) i LARO-behandlingen, där personen i behandling förväntas få ökat ansvar för sin medicinering. Resultaten indikerar också en kvalitetsförbättring av LARO vården då en högre andel kvarstår i behandling under längre tid och att fler typer av vårdpersonal verkar vara involverade i behandlingen.

Läs mer och ladda ner rapporten