Ny IHE publicering om kostnader av cancer i Europa

I en ny IHE publicering i tidskriften European Journal of Cancer framgår det att de samhällsekonomiska kostnaderna av cancer beräknades uppgå till €199 miljarder euro i Europa (EU-27 samt Island, Norge, Schweiz och Storbritannien) år 2018. 103 miljarder euro utgjordes av hälso- och sjukvårdskostnader. Den totala produktivitetsförlusten var 70 miljarder euro och kostnader för informell vård var 26 miljarder euro. Kostnaderna per capita sträckte sig från 160 euro i Rumänien till 578 euro i Schweiz (efter justering för prisskillnader).

Läs mer