Ny IHE-publikation kartlägger användningen av riskdelningsavtal i Sverige

Sedan 2014 har tre-partsöverenskommelser mellan tillverkare, landsting (idag regioner) och TLV använts som ett sätt att främja snabb och lika tillgång till nya läkemedel, ofta inom ramen för processen för ordnat införande.  Inom ramen för dessa överenskommelser har riskdelningsavtal kunnat användas som ett komplement till det värdebaserade prissättningssystemet för att hantera den osäkerhet som ofta finns kring nya produkter vid tidpunkten för lansering.

Läs mer