Avhandling kring värdet av att minska hälsorisker baserat på betalningsvilja i Sverige

I fredags presenterade IHE:s Sara Olofsson sin avhandling ‘The value of reducing health risks based on willingness to pay in Sweden’.

Läs mer