Vårdanalys rapport om befolkningens värdering av digitala vårdbesök

IHE fick förra året i uppdrag av Myndigheten för vård-och omsorgsanalys (Vårdanalys) att ta fram en metod och enkät för en studie av befolkningens värdering av digitala vårdbesök i sig och i relation till fysiska besök, inom primärvården. Resultatet från denna studie finns nu tillgängligt i en rapport på Vårdanalys hemsida: ”Tre perspektiv på digitala vårdbesök – befolkningens, patienternas och vårdpersonalens uppfattningar” (Vårdanalys Rapport 2020:1).

IHE:s projektgrupp var Sara Olofsson, Katarina Gralén och Ulf Persson.