Ny IHE rapport om samhällets kostnader för spelproblem i Sverige

Runt 4 procent av den svenska befolkningen i åldern 16–87 år, motsvarande 337 000 personer, har någon grad av spelproblem enligt den senaste uppskattningen från 2018. Rapporten visar att de totala samhällsekonomiska kostnaderna för spelproblem uppgick till 14,4 miljarder kronor år 2018.

Här kan du läsa mer och ladda ner rapporten