Ny IHE Rapport om cancer i Europa

I en ny rapport analyserar och jämför IHE cancersituationen i Europa. Rapporten ger en omfattande bild av utvecklingen av cancer i Europa mellan 1995 och 2018. Den belyser skillnader mellan europeiska länder när det gäller sjukdomsbörda, kostnader och patienternas tillgång till nya cancerläkemedel. Rapporten beskriver också den senaste medicinska utvecklingen och tar upp en rad policy-relevanta frågor avseende exempelvis effektivitet i cancervården och prissättning, värdering, och betalning av nya cancerläkemedel.

Här kan du läsa mer och ladda ner rapporten