Nätverksmöte för Hälsoekonomer – 23 januari 2020

Välkommen att lyssna på om hur Real World Data kan implementeras i betalningsmodeller.

Läs mer och anmälan

IHE:s Nätverk för Hälsoekonomer är ett forum för personer som arbetar med hälsoekonomiska frågor i regioner/kommuner, hälso- och sjukvårdsinriktad industri eller statlig myndighet.