IHE har bidragit till ny MSB-rapport

Ny rapport innehållande förstudie av definition och mätning av personskadekostnader och livskvalitetsförluster till följd av olyckor i hem- och fritidsområdet.
Läs mer