Ny IHE Rapport – Bröstcancer i Iran

Cancer är den andra ledande dödsorsaken i världen. Sjukdomsbilden skiljer sig åt mellan regioner och länder, men sjukdomsbördan till följd av cancer ökar överallt.

I denna rapport ger författarna en omfattande överblick över bröstcancer i Iran. Detta görs genom att analysera inte bara epidemiologin av sjukdomen utan också dess tillhörande kostnader och sjukdomsbörda tillsammans med en översikt av den medicinska utvecklingen på området. Även om sjukdomsbördan till följd av bröstcancer i Iran är hög och ökande, bidrar medicinska framsteg och förbättrad infrastruktur till att förbättra situationen.

Projektet syftar till att stödja iranska hälsomyndigheter i att identifiera och prioritera åtgärder och beslut som syftar till att förbättra bröstcancervården och behandlingsresultat.

Rapporten är helt baserad på offentligt tillgängliga data (på engelska) och ansvaret för analysen och slutsatserna är författarnas egna.

Här kan du läsa mer och ladda ner rapporten