IHE Forum 2019

Tack till dig som deltagit på årets Jubileumsforum på Grand Hotel i Lund!

Föredragshållarnas presentationer finns nu utlagda. Du hittar dem här

Datum för nästa års IHE Forum är den 3 – 4 september 2020