Hedersomnämnanden – Årets studentuppsats i hälsoekonomi

Institutet för Hälso- och Sjukvårdsekonomi (IHE) och Bengt Jönssons Stiftelse för Hälsoekonomisk Forskning har härmed nöjet att annonsera följande hedersomnämnanden inom ramen för 2019 års stipendium för årets studentuppsats i hälsoekonomi.

Årets mottagare har utsetts i hård konkurrens med många nominerade uppsatser av hög kvalitet. Bedömningskommittén vill särskilt lyfta fram följande tre uppsatser som förtjänande ett hedersomnämnande:

Anna Helgesson
Does Medical Marijuana Availability Reduce Prescription of Anxiety Medication and Improve Mental Health? Ekonomihögskolan, Lunds Universitet.

Louise Lindström
The Impact of Including Diversity Value on the cost-effectiveness of New Antibiotics Targeting Pneumonia Caused by MRSA in Sweden. Institutionen för lärande, informatik, management och etik, Karolinska Institutet.

Hanna Nordlund
The effect of competition on the number of opioids prescribed. Nationalekonomiska Institutionen, Uppsala Universitet.

Bedömningskommittén har bestått av professor Peter Lindgren och docent Katarina Steen Carlsson vid IHE samt dr Linus Jönsson.