Årets studentuppsats i hälsoekonomi

Institutet för Hälso- och Sjukvårdsekonomi (IHE) och Bengt Jönssons Stiftelse för Hälsoekonomisk Forskning har härmed nöjet att annonsera mottagaren av 2019 års stipendium för årets studentuppsats i hälsoekonomi.

Mottagare av årets stipendium är Thea Enhörning Admarker för hennes masteruppsats Does the Swedish specialized health care respond to competition inducing reforms? – Effects of the Freedom of Choice Act on quality, volume, efficiency and upcoding for elective patients.” framlagd vid Ekonomihögskolan vid Lunds Universitet läsåret 2018-2019.

 

Bedömningskommitténs motivering lyder:
Marknadsorienterade reformer, exempelvis att patienter själva kan välja vårdgivare som möjliggjordes med Lagen om Vårdval, har framhållits som en möjlig väg att påverka vårdens kvalitet i positiv riktning.  Thea Enhörning Admarker har på ett förtjänstfullt sätt genomfört en gedigen analys av införandet av denna valfrihetsreform inom specialiserad sjukhusvård. Hon har använt uppgifter från ögonsjukvård och analyserat reformens effekter på volymer, kvalitet och effektivitet. Detta ger relevanta insikter i en mycket omdebatterad fråga. Uppsatsen i sig är mycket välskriven och visar genom sin stringenta analys på en god förståelse för det ekonomiska hantverket.

Stipendiet delades ut vid årets IHE Forum på Grand Hotel i Lund.

Bedömningskommittén har bestått av professor Peter Lindgren och docent Katarina Steen Carlsson vid IHE samt dr Linus Jönsson.