IHE Forum 2019: Intervju med Joakim Ramsberg

Joakim Ramsberg Foto:Vårdanalys

Inför IHE Forum har vi varit i kontakt med några av deltagarna i konferensprogrammet för att få korta inblickar i ett urval frågeställningar som kommer belysas under konferensen.

Här kan du läsa intervjun med Joakim Ramsberg, f.d. huvudsekreterare i Läkemedelsutredningen

Hur kan man resonera kring statens respektive regionernas roll i finansieringen av genterapi (engångsbehandling med lång effekt)?

Det är principiellt viktigt att finansiering med skattepengar hänger ihop med ansvarsutkrävande och faktisk möjlighet att styra att resurser prioriteras öppet och används effektivt. Det är argument för att sjukvårdshuvudmännen har ansvaret. Å andra sidan kan det finnas starka nationella intressen, runt exempelvis jämlik tillgång och forskning, som gör att man måste överväga vilken roll staten ska ha i finansieringen.

Vad gäller engångskostnad men lång effekt är det inte i princip så olikt mycket annat som görs i sjukvården: åtminstone principiellt är det då svårare att hantera att vinsterna ofta kan ses utanför sjukvårdsbudgeten.

Lyssna på Joakim Ramsberg och de andra föredragshållarna på IHE Forum i Lund, 5-6 september.

Program och anmälan