Två nya IHE Publikationer

Värdet av ett QALY (kvalitetsjusterade levnadsår) och värdet av ett statistiskt liv (VSL) är centrala mått för hälsoekonomiska utvärderingar och för myndigheternas beslutsfattande.

Två IHE studier som undersöker befolkningens värdering av ett QALY och VSL har nyligen publicerats. En studie som publicerats i Risk Analysis ger stöd för högre VSL vid sjukdomar som ger upphov till en större rädsla/obehag (t ex cancer) och att VSL är högre då risken elimineras. Den andra studien som publicerats i The European Journal of Health Economics ger stöd för ett värde av ett QALY som uppgår till omkring 3 miljoner kronor och som är konstant med hänsyn till antalet vunna QALYs.

Studierna ingår i ett pågående avhandlingsarbete vid medicinska fakulteten, Lunds universitet.

Läs mer:
Dread and risk elimination premium for the value of a statistical life
Value of a QALY and VSI estimated with the chained approach