Inför IHE Forum 2019: Intervju med Anders Anell, professor, Företagsekonomiska institutionen, Lund universitet

Anders Anell Foto:Lunds universitet

Inför IHE Forum har vi varit i kontakt med några av deltagarna i konferensprogrammet för att få korta inblickar i ett urval frågeställningar som kommer belysas under konferensen.

Här kan du läsa intervjun med Anders Anell, professor, Företagsekonomiska institutionen, Lund universitet.

Vilka kopplingar kan man se mellan sjukvårdens organisation och förutsättningarna för innovation?

Det finns två perspektiv på frågan. Det första, som vanligen fokuseras, är att sjukvårdens organisation måste vara bra på att implementera all den ny kunskap och teknologi som ständigt utvecklas. Det andra, som är mindre uppmärksammat, är att en sådan implementering av ”innovationer utifrån” ofta förutsätter innovationer i vårdens organisation och arbetssätt. Det gäller att lyckas med båda perspektiven, vilket bland annat ställer krav på ledarskapet.

Hör mer från Anders Anell och de andra föredragshållarna på IHE Forum i Lund, 5-6 september.

Anmäl dig före midsommar!
Sista anmälningsdag är den 20 juni

Program och anmälan