Ny artikel om sjukdomsbördan vid migrän i Sverige

Migrän ger upphov till betydande kostnader och livskvalitetsförluster. Det finns därför en potential till både kostnadsbesparingar och livskvalitetsvinster i samband med en minskning av antalet migrändagar. Detta visas i en IHE studie som nyligen publicerats i The Journal of Headache and Pain.

Läs mer