Ny IHE rapport om konsekvenserna av cykelolyckor

Ny IHE rapport om konsekvenserna av cykelolyckor visar liknande personskadekostnad och livskvalitetsförlust för cykelolyckor, fotgängarolyckor och motorfordonsolyckor.

Läs mer och ladda ner rapporten