Ny IHE rapport om cancer i de nordiska länderna

Rapporten jämför utvecklingen inom cancerområdet i de nordiska länderna under de senaste 10 åren. Offentlig data och försäljningsstatistik har använts för att beskriva hur sjukdomsbörda, kostnader och tillgång till läkemedel har utvecklats över tiden.

Läs mer