Inför IHE Forum 2019: Intervju med Elham Pourazar, Strateg innovation & partnerskap, Region Västerbotten

Elham Pourazar Foto: Region Västerbotten

Inför IHE Forum har vi varit i kontakt med några av deltagarna i konferensprogrammet för att få korta inblickar i ett urval frågeställningar som kommer belysas under konferensen.

Här kan du läsa intervjun med med Elham Pourazar, Strateg innovation & partnerskap, Region Västerbotten. Elham kommer att delta i sessionen Framtidens sjukvård: Vilka är utmaningarna och hur möter vi dem?

Vilken utmaning ser du som störst för hälso- och sjukvårdssektorn när det gäller att introducera och implementera innovationer?

En av de största utmaningarna för innovationsmottagligheten i vården är bristen på helhetssyn, där utveckling, test och utvärdering av nya produkt-, tjänste- och processinnovationer i större utsträckning behöver gå hand-i-hand med såväl organisatorisk innovation som systeminnovation. Stor del av innovationsarbetet idag fokuserar på en alltför avgränsad del i kedjan. Vi behöver tänka nytt helt enkelt och titta disruptivt på hur vi introducerar och implementerar nya innovationer i hälso- och sjukvården.

Vilken tror du är den viktigaste förutsättningen som måste finnas för att kunna hantera detta?

Framtiden stavas Partnerskap! Framgången bakom innovation handlar till stor del om förmågan att samarbeta och om att hitta gemensamma mål och gemensamma drivkrafter – tillsammans – både internt i den egna organisationen och externt med såväl näringsliv som andra offentliga aktörer. För att lyckas måste vi kunna se på värde ur olika perspektiv och hitta ömsesidig win-win i partnerskapet, för alla inblandade parter.

Hör mer från Elham Pourazar på IHE Forum i Lund, 5-6 september. Välkomna!

Du har väl inte glömt att anmäla dig? Gör det idag!

Läs mer, program och anmälan