Avhandling kring empirisk forskning inom arbetsmarknadsekonomi

IHE:s Thomas Hofmarcher försvarade sin avhandling med titeln Empirical Essays in Labor Economics vid Lunds universitet den 26 april 2019.

Läs mer