Utlysning av stipendium – Årets studentuppsats i hälsoekonomi

IHE och Bengt Jönssons Stiftelse för Hälsoekonomisk Forskning utlyser härmed ett stipendium på 25 000 kronor för årets kandidat- eller masteruppsats i hälsoekonomi. Arbetet ska vara skrivet under läsåret 2018/2019. Stipendiet kommer att delas ut i samband med årets IHE Forum i september. Uppsats och motivering skickas senast 14 juni.

Läs mer