Ny SNS-rapport om hur ersättningssystem påverkar e-hälsans utveckling presenteras på onsdag 20/3

IHE:s vd Peter Lindgren har i en ny rapport kartlagt kunskapsläget om effekter av olika ersättningsmodeller och hur de påverkar användandet av e-hälsolösningar. I rapporten analyseras vilken modell som bäst möjliggör införandet av digitala lösningar och innovationer i sjukvården.

Läs mer