Ny IHE-publikation om värdering av och betalning för avancerade terapiläkemedel (ATMP)

Avancerade terapiläkemedel (Advanced Therapy Medicinal Products, ATMP) är en ny klass av läke­medel i EU som omfattar medicinska produkter som använder genterapi, cellterapi eller vävnads­teknik. Flera av dessa terapier kan förväntas eliminera symptom eller sjukdomsaktivitet hos svårt sjuka patienter och därmed skapa långvariga positiva effekter på både hälsa och sjukvårds­kostnader. Inom den närmaste framtiden förväntas ett genombrott för ATMP.

I denna rapport ger författarna förslag till nya metoder för att analysera värdet av botande läkemedels­behandlingar, samt förslag till finansiering av och betalning för botande terapier i ett hälso-och sjukvårdsystem präglat av offentliga budgetar.

Läs mer och hämta rapporten