IHE har tilldelats ett uppdrag om kontinuitet i primärvården av Vårdanalys

Uppdraget handlar om att skapa goda förutsättningar för att analysera hur befolkningen uppfattar och värderar olika typer av kontinuitet i olika situationer, dels i sig, samt i relation till varandra och andra egenskaper (attribut) i primärvården (Dnr 3663/2018).

Vårdanalys