IHE deltar med flera presentationer på den nationella hälsoekonomiska konferensen (SHEA) i Örebro 12-13 mars

Den 12 -13 mars anordnar Svensk förening för hälsoekonomi (SHEA) tillsammans med Handelshögskolan vid Örebro universitet och Region Örebro den åttonde nationella hälsoekonomiska konferensen.
Flera av IHE:s medarbetare kommer att vara där och presentera olika studier inom en rad varierande områden.

Bland annat kommer IHE:s senior advisor Ulf Persson presentera en studie som beskriver och ger förslag på metoder för hur man kan värdera och betala för avancerade terapiläkemedel, så kallade Advanced Therapy Medicinal Product, ATMP.

Resultat från två pågående studier baserat på data från det nationella registret för systembehandling av psoriasis (PsoReg) kommer att presenteras av IHE:s Sofia Löfvendahl och Frida Hjalte. Sofia presenterar under tisdagen en poster med resultat från en studie som analyserar samsjuklighet hos psoriasis patienter och hur mönstret för samsjuklighet förhåller sig till konventionell respektive biologisk systemisk behandling, ”The pattern of comorbidity and its association with conventional and biologic systemic treatment: Results from a national cohort in people with psoriasis”. Frida presenterar på onsdagen några resultat från en pågående studie som undersöker behandlingsmönster för patienter med biologisk systemisk behandling och analyserar sjukdomsbördan för de patienter som behandlats med flera biologiska läkemedel, ”Treatment patterns and treatment burden of multiple switches – An analysis based on data from PsoReg, the Swedish Register for Systemic Treatment of Psoriasis”.

IHE:s Emelie Andersson presenterar på onsdagen en studie som granskat de avtal som träffats inom ramen för trepartsöverläggningar mellan TLV, landsting och läkemedelsföretag, ”Risk sharing in managed entry agreements – The Swedish experience”.  Avtalen syftar till riskdelning eller återbäring för vissa receptbelagda läkemedel. I studien analyseras vilka faktorer som varit drivande för att hantera risker samt vilka incitament som skapats utifrån litteraturen kring prestationsbaserade subventionssystem.

IHE:s Sofie Persson redogör för en studie där TLVs subventionsbeslut och rekommendationer till NT-rådet för cancerläkemedel har granskats med avseende på de antaganden som gjorts för extrapoleringen av total överlevnad, ”Overall survival in reimbursement decisions of oncology drugs in Sweden”.

Under onsdagen presenterar även IHE:s Sara Olofsson resultat från en betalningsviljestudie som analyserat hur befolkningen värdesätter hepatit-C behandling utifrån olika perspektiv baserat på om man betalar för sig själv och/eller för andra, “Willingness to Pay for Hepatitis C Treatment from Different Perspectives”

SHEA-konferensen 2019