Västra Götalandsregionen tecknar ramavtal med IHE

Avtalsområdet avser analyser och uppföljning av svenska hälso- och sjukvårdsdata som kommer att relatera till data i Sveus analysplattform. Avropsberättigade är svenska landsting som är medlemmar i sammanslutningen Sveus, avrop görs genom förnyad konkurrensutsättning.