Nätverksmöte för hälsoekonomer – 12 februari 2019

Välkommen att diskutera Läkemedelsutredningens slutbetänkande och dess förslag, hur de svarar mot uppdraget och reflektera över hur de påverkar olika aktörer i samhället. Joakim Ramsberg, utredningens huvudsekreterare, kommer och presenterar betänkandet.

IHE:s Nätverk för Hälsoekonomer är ett forum för personer som arbetar med hälsoekonomiska frågor i landsting/kommun, hälso- och sjukvårdsinriktad industri eller statlig myndighet.

Läs mer och anmälan