IHE har tilldelats ett uppdrag om digital vård av Vårdanalys

Uppdraget handlar om att ta fram och föreslå en metod och enkät som gör det möjligt att undersöka hur medborgare och patienter värderar olika aspekter eller attribut inom digital vård i sig och i relation till fysiska besök, inom primärvården (Dnr 3596/2018).

Vårdanalys