Nätverksmöte för hälsoekonomer – 5 december

Välkommen att diskutera hur vi skapar utrymme för innovation inom cancervården den 5 december på Högberga Gård, Lidingö.

IHE:s Nätverk för Hälsoekonomer är ett forum för personer som arbetar med hälsoekonomiska frågor i landsting/kommun, hälso- och sjukvårdsinriktad industri eller statlig myndighet.

Läs mer