Ny IHE-Rapport kring sjukdomsbördan vid migrän i Sverige

Studien visar att migrän ger upphov till betydande kostnader och livskvalitetsförluster och att det finns en potential till både kostnadsbesparingar och livskvalitetsvinster i samband med en minskning av antalet migrändagar.

Läs mer och ladda ner rapporten