IHE-medarbetare har beviljats forskningsbidrag

Jenny Norlin och Sofia Löfvendahl, båda vid IHE, har tillsammans med Marcus Schmitt-Egenolf, registerhållare för kvalitetsregistretet PsoReg, beviljats 150 000 kr för att genomföra forskningsstudien ”Psoriasisvård på lika villkor? En registerbaserad analys av tillgång till biologiska läkemedel”.

Medlen kommer från Stiftelsen Gösta A Karlssons 60-årsfond som förvaltas av Psoriasisförbundet.