IHE i finskt samarbete

IHE och finska Farenta (en del av Oriola-koncernen) har tecknat ett avtal om samarbete för att bättre kunna bedriva forskningsprojekt i hela Norden. Läs mer