IHE Forum 2018

På Forumdagarna, 6–7 september, diskuterade deltagare från myndigheter, hälso- och sjukvården, akademin och life science-industrin nya, spännande resultat kring tester och läkemedel för bot och precision.

Här kan du läsa en resumé från dagarna, se föredragshållarnas presentationer och de intervjuer som gjordes inför årets konferens.