IHE Forum 2018

Föredragshållarnas presentationer finns nu utlagda här

Tack till dig som deltagit på årets IHE Forum! Fyll gärna i konferensutvärderingen, så vi kan utvärdera årets konferens och göra den ännu bättre 2019.

Datum för nästa års IHE Forum är den 5-6 september 2019.