Inför IHE Forum – Intervju med Ole Suhr

Ole Suhr ©Ole Suhr

Inför IHE Forum har vi varit i kontakt med några av de medverkande för att ge oss exempel på hur vi hanterar nya typer av diagnostik och läkemedel utifrån olika perspektiv. Ole Suhr, professor vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Norrlands universitetssjukhus berättar om ”gene silencing” vid bl.a. Skelleftesjukan.

1. Vilka möjligheter ger ”gene silencing”?
De två metoderna för ”gene silencing” (RNA interference och antisence oligonucleotide) öppnar för helt nya möjligheter att behandla flera sjukdomar där vi dag inte har effektiv behandling, så som hemofili, porfyri, Huntingtons sjukdom och ALS. Med ”gene silencing” kan man radikalt minska syntesen av proteiner som är inblandat i olika sjukdomar. För transthyretin amyloidos (också kallad Skelleftesjukan) innebär det att man blockera produktionen av proteinet transthyretin i levern vilket förhindrar bildning av amyloid. Dessutom kommer den nya genredigeringsmetoden CRISP/Cas 9 tekniken att öppna ytterligare möjligheter att påverka funktionen av våra gener.

2. Hur tror du att sjukvården ser ut gällande den här typen av nya terapier om 10 år?
Utvecklingen av ”gene silencing kommer att likna den vi har sett för specifika antikroppar. Om 10 år kommer ”gene silencing” att vare en del av rutinbehandling av många olika sjukdomar.

Anmäl dig idag!
För program och anmälning