Inför IHE Forum – Intervju med Jesper Petersson

Jesper Petersson ©SUS

Inför IHE Forum har vi varit i kontakt med några av de medverkande för att ge oss exempel på hur vi hanterar nya typer av diagnostik och läkemedel utifrån olika perspektiv. Jesper Petersson, verksamhetschef och docent inom verksamhetsområdet neurologi och rehabiliteringsmedicin, Skånes universitetssjukhus ger här några reflektioner kring finansiering.

1. Vilken utmaning, kopplat till finansiering, ser du som störst för hälso- och sjukvårdssektorn när det gäller nya avancerade behandlingar som skulle kunna leda till bot eller nästintill bot?
Utmaningen är att det nu kommer ett stort antal nya behandlingar som var för sig är effektiva men där summan av kostnaderna för sjukvården blir väldigt stor. När det gäller akuta behandlingar inom stroke tillkommer en utmaning i att organisera snabba transporter och en fungerande infrastruktur. Den akuta vården behöver kopplas ihop i nätverk med den högspecialiserade kunskapen så att alla kan få ta del av de nya behandlingarna.

2. Vilken är den viktigaste förutsättningen som måste finnas/skapas för att kunna hantera detta för er inom vården?
Det behövs en mer samlad analys av hur samhället ska kunna satsa på nya behandlingar och bära kostnaderna. Det behövs ett förtydligande av viljeyttringar som att man ska erbjuda vård i världsklass.

Har du inte anmält dig? Direkt till anmälan

Program och anmälan