Inför IHE Forum – Intervju med Pontus Blomberg

Pontus Blomberg Foto:Mia Orling/Fotograf Medicinsk Bild

Inför IHE Forum har vi varit i kontakt med Pontus Blomberg, verksamhetschef vid Karolinska Centrum för Cellterapi, KCC och docent, Karolinska Institutet, som ska inleda konferensen och berätta om de nya möjligheterna och utmaningarna med läkemedel för bot och precision.

1. Vilka möjligheter skulle du vilja lyfta fram som speciellt intressanta med nya, botande behandlingar med avancerade terapiläkemedel (ATMP)?
Framförallt har vi nu tack vare de stora framsteg som skett inom biomedicin börjat få möjligheter att behandla patienter med sjukdomar som förr ansågs obotliga. Det finns dessutom stora förhoppningar att effekten av dessa behandlingar kommer att vara bestående och i vissa fall livslånga.

2. Vilken är den viktigaste förutsättningen för att kunna fortsätta denna utveckling?
Utvecklingen av ATMP kräver gemensamma och specialiserade insatser av akademi, sjukvård och industri och det är därför av stor vikt att vi i Sverige kan mobilisera resurser från dessa på ett koordinerat sätt. För att kunna erbjuda ATMP-baserade behandlingar för större patientgrupper kommer det i ett längre perspektiv vara avgörande att nya effektivare metoder för storskalig framställning av produkterna utvecklas. Det kommer också att vara av stor betydelse att ta fram ekonomiska ersättningsmodeller för botande behandlingar som är dyra att utföra men som långsiktigt kan ge mycket stora vinster både för den enskilde patienten och för samhället.

Anmäl dig idag!
För program och anmälning