IHE deltar på Almedalsveckan

Den 2 juli medverkar IHE:s Katarina Steen Carlsson och Sofie Persson i seminarier där diabetes och fetma står i centrum. En nyligen utgiven IHE Rapport om kostnader för fetma i Sverige kommer även att presenteras.

Katarina Steen Carlsson kommer att medverka i ett seminarium om den växande folksjukdomen typ 2-diabetes. I ett annat seminarium om fetma och övervikt som Katarina medverkar i kommer bland annat den nyligen utgivna rapporten om kostnader för fetma att presenteras.

Hur kan vi hejda konsekvenserna av den växande folksjukdomen typ 2-diabetes i Sverige?
Program

Fetmans höga pris – för individen och för samhället
Program

Sofie Persson medverkar i ett seminarium om hur den tuffa situationen för unga med typ 1-diabetes kan förbättras. Sofie har i sin avhandling från 2017 visat att sjukdomen har långtgående negativ effekt på utbildning, sysselsättning och inkomst senare i livet, och störst är effekten bland barn som insjuknat tidigt.

Tuff situation för unga med diabetes – oroande framtid och dåligt psykosocialt stöd
Program