Inför IHE Forum – Intervju med Anders Bjartell

Anders Bjartell Foto: Charlotte Carlberg Berg

Inför IHE Forum 2018 har vi intervjuat några av de medverkande i programmet för att ge oss korta inblickar i hur vi kan hantera nya typer av diagnostik och läkemedel för bot och precision utifrån olika perspektiv.

Här berättar Anders Bjartell, professor i urologi, Institutionen för translationell medicin, Lunds universitet och överläkare, Skånes universitetssjukhus, om möjligheterna med ny avancerad diagnostik när det gäller prostatacancer och hur det kan påverka vården.

1. Vilka fördelar har bildanalys för att diagnosticera prostatacancer?
Diagnosen prostatacancer ställs idag genom mikroskopering av vävnadsprov (biopsi) från prostata och rekommendationen är att ta prov från minst 10 olika ställen i prostata för att inte missa något tumörområde. En erfaren patologläkare beskriver hur cancercellerna ser ut och hur de bildar olika mönster som avspeglar hur aggressiva de är. Detta är den viktigaste parametern vi har för att bedöma sjukdomens prognos och även att välja bästa behandling. Det är en tidskrävande och subjektiv bedömning där man ofta ser olika svar från olika bedömare. Datoriserad bildanalys kan ge en snabbare och reproducerbar diagnostik där man också eliminerar variation mellan olika bedömares svar. Ett interaktivt hjälpmedel för patologläkare som fortfarande är ansvarig för bedömningen.

2. Hur kan denna möjlighet påverka vårdsektorn och behandlingar framöver?
Man kan reducera tiden för analys av vävnadsprov och förbättra reproducerbarheten och minska kostnader. En ökad precision i bedömningen av hur aggressiv en tumör är kan ge säkrare behandlingsval.

Läs mer, program och anmälan