Anmäl dig nu till årets IHE Forum där du kommer få höra mer om diagnostik och läkemedel för bot och precision!

IHE Forum 2018 handlar om diagnostik och läkemedel för bot och precision. Vi kommer att få höra en intressant kombination av föredragshållare som med sina olika perspektiv kommer bredda bilden av detta område.

Pontus Blomberg, verksamhetschef vid Karolinska Centrum för Cellterapi kommer att fördjupa vår förståelse för vilka nya möjligheter och utmaningar vi kommer möta. Ett spännande område är utvecklingen inom diagnostik, både för att detektera en viss sjukdom och för att optimera behandling, identifiera rätt patientgrupp och individualisera behandlingen. Här kommer vi få lyssna till Leif Groop, seniorprofessor vid Diabetescentrum i Lund som berättar om de fem undergrupperna av diabetes typ 2, medan Anders Bjartell, professor i urologi i Lund visar hur datoriserad bildanalys ger säkrare diagnostik vid prostatacancer. Inom området diagnostik kommer även Laura Chirica, Chief Commercial Officer vid Immunovia AB förklara hur information i blodet kan användas för diagnos av tidig pankreascancer.

Vidare kommer vi höra kliniker ge sin bild av möjligheter och visioner kring läkemedel för bot, eller nästan bot; industri, myndigheter och patientorganisation kommer att diskutera den viktiga och svåra frågan om värdet av botande läkemedel, precision och diagnostik.

IHE Forum kommer naturligtvis också diskutera frågan om hur vi går från kliniska resultat till hälsoekonomi inom detta område, och hur det bör hanteras.

Läs mer om innehållet och alla föredragshållare i programmet

Direkt till Anmälan 
Sista anmälningsdag: 20 juni