Inför IHE Forum 2018 – Intervju med Ulf Persson

Ulf Persson ©IHE

Inför IHE Forum 2018 kommer vi att intervjua några av föredragshållarna i konferensprogrammet för att ge oss korta inblickar i hur vi hanterar nya typer av diagnostik och läkemedel för bot utifrån olika perspektiv.

Här kan du läsa intervjun med Ulf Persson, senior advisor på IHE.

Fråga: Kan vi inte använda våra vanliga metoder för värdebaserad prissättning, d v s kostnadseffektivitetsanalyser för att förstå värdet på läkemedel som leder till bot?
Ulf Persson: I huvudsak kan vi använda de vanliga metoderna, men botande läkemedel har några utmaningar som kan innebära att beräkningsmetoderna måste utvecklas:
• Kort behandlingstid, men långvariga hälsoeffekter
• Alla patienter svarar inte på behandlingen
• Affordability-budgetbarriär
Vid en kortvarig behandling med förväntade mycket långvariga positiva hälsovinster uppstår frågor om effekten verkligen håller i sig och hur vi ska värdera framtida konsekvenser. För att identifiera de patienter som svarar på behandlingen (botas) kan behandlingen kombineras med ett test. Då är en följdfråga hur testet ska värderas. Slutligen, om vi bedömer den framtida nyttan som relativt säker så kommer behandlingen att betinga ett högt värde. Hur ska vi kunna betala för behandlingen under den korta tid då behandlingen utförs? Det är då vi hamnar i det som har kallats den nya barriären – affordability.

Fråga: Menar du att botande läkemedel alltid är kostnadseffektiva och att det är budgetbarriären som är problemet?
Ulf Persson: Man måste hålla isär tre begrepp: värde, pris och betalning. Värdet bestäms i klinisk användning och kan bl a utläsas av de effekter som kan visas i kliniska studier, t.ex. fler levnadsår eller ökad livskvalitet. Priset har betydelse för om en behandling blir kostnadseffektiv eller inte. Anledningen är att ett läkemedel med tillräckligt lågt pris blir nästan allt kostnadseffektivt, men då är det inte heller någon som vill utveckla läkemedlet. Betalningen kan utformas mer eller mindre intelligent. Prissättningen och betalningens utformning har stor betydelse för om och hur snabbt vi får tillgång till nya effektiva behandlingar. Prissättningen och betalningen måste utformas i samarbete mellan vården och life-science industrin. När vi nu ser mer och mer effektiva läkemedel som leder till bot eller näst intill bot så måste alla vara med på banan annars blir det inget värde.

Hör mer från Ulf Persson varför botande läkemedel skiljer sig ur ett hälsoekonomiskt perspektiv och sätter andra krav på metoder för prissättning på IHE Forum i Lund, 6-7 september. Välkomna!

Läs mer, program och anmälan