IHE Forum 2018 – Program ute nu!

På IHE Forum kommer vi diskutera diagnostik och läkemedel som kan bidra till bot eller åtminstone väsentligt förbättrade prognoser för vissa allvarliga sjukdomar. Bland annat får vi veta mer om behandling med Car-T-celler. Nya möjligheter öppnar också upp för frågor; Hur ska dessa nya typer av diagnostik och läkemedel för bot värderas och hur ska de finansieras?

Bland deltagarna 2018 finns: Anders Blanck, vd, LIF; Gunilla Enblad, professor i onkologi, Uppsala universitet och överläkare, Akademiska; Leif Groop, seniorprofessor i endokrinologi, Lunds universitet; Douglas Lundin, chefsekonom, TLV; och Gerd Lärfars, docent och ordförande, NT-rådet.

Program