Vårens nätverksmöte

IHE:s Nätverk för Hälsoekonomer håller möte den 21 maj 2018 på temat
”Hur bedömer vi värdet av och hur ska vi betala för nya botande terapier?”

Läs mer