IHE Forum 2018 – Tema

Den 6-7 september hålls IHE Forum 2018 och årets tema är
Bot och precision
– hur hanterar vi nya typer av diagnostik och läkemedel?
Läs mer