IHE deltar på den nationella hälsoekonomiska konferensen (SHEA) i Lund 14–15 mars

Den 14–15 mars anordnar Svensk Förening för Hälsoekonomi (SHEA) tillsammans med Ekonomihögskolan vid Lunds universitet den sjunde nationella hälsoekonomiska konferensen.

De flesta av IHE:s medarbetare kommer att vara där och flera kommer också att aktivt delta genom presentationer av olika studier.

Bland annat organiserar IHE på onsdagen en temasession om värdering av liv och hälsa som modereras av IHE:s senior advisor Ulf Persson. Värdering av liv- och hälsa är ett forskningsområde inom hälsoekonomin men det är också ett viktigt område för trafikekonomer som ska värdera minskad risk i trafiken och vilka ekonomiska konsekvenser som kan bli resultatet av utformning av vår trafikmiljö. Ulf kommer att inleda med en presentation om olycksvärdering i trafiken och hur utvecklingen gått från slavkalkyler till värdering av hälsa och minskad risk. Därefter gör IHE:s Sara Olofsson en presentation av två studier där olika metoder använts för att värdera hälsa. Hon kommer att diskutera utfall och vilka svagheter och styrkor som finns med de olika metoderna. Temasessionen kommer även att innehålla en presentation av Lars Hultkrantz, professor i nationalekonomi vid Handelshögskolan vid Örebro universitet, kring var vi står i dag vad gäller värdet av ett statistiskt liv och statistiskt levnadsår.

I en av de parallella sessionerna på onsdagseftermiddagen presenterar vidare IHE:s Rikard Althin en teoretisk modell kring hur man kan utvärdera effektivitet inom hälso- och sjukvård. Data från det nationella registret för systembehandling av psoriasis (PsoReg) kommer att användas för att demonstrera modellen.

På torsdag morgon kommer IHE:s Kristoffer Nilsson att presentera preliminära resultat från pågående forskning från det nationella kvalitetsregistret PsoReg. Nya biologiska läkemedel för personer med måttlig till svår psoriasis har höjt ribban på definitionen för behandlingssvar i randomiserade kontrollstudier. Det nya utfallsmåttet tyder på att helt utläkt hud är ett möjligt behandlingsmål. Frågor som kommer att diskuteras är ”Vad är värdet av helt utläkt hud?” och ”Kan generiska livskvalitetsmått fånga upp skillnaden mellan det traditionella och det nya utfallsmåttet?”

SHEA-konferensen 2018