IHE:s Sofie Persson tilldelas pris för årets kliniska avhandling

Sofie Perssons avhandling” Socioeconomic Consequences of Childhood Onset Type 1 Diabetes – a case study of the impact of an early life health shock” har blivit utsedd till årets kliniska avhandling 2017 av Svensk Förening för Diabetologi. Priset och ett stipendium på 20 000 kr delades ut vid Svensk Förening för Diabetologis vårmöte den 7-9 mars i Göteborg. Sofie deltog med en presentation av sin avhandling som belyser de socioekonomiska konsekvenserna av att insjukna i typ 1 diabetes under barndomen.

Motiveringen till priset lyder:
”Med sitt nydanande och djupgående avhandlingsarbete av hög kvalitet belyser Sofie Persson, på ett inte tidigare visat sätt, långsiktiga socioekonomiska konsekvenser för gruppen av barn och ungdomar som insjuknar i typ 1 diabetes.”

Läs mer

Dagens Diabetes

Endodiabetes 2018